Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Mrozka czerpie swą wiedzę z doświadczeń związanych z prowadzeniem obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Rozumiejąc potrzeby polskiego biznesu, Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej świadczonej Firmom w zakresie:

  • prawa spółek handlowych
  • prawa gospodarczego
  • prawa cywilnego
  • prawa pracy
  • prawa budowlanego
  • prawa kontraktowego

Kancelaria świadczy pomoc prawną również Klientom Indywidualnym także w zakresie prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa ubezpieczeń społecznych, gospodarczych (majątkowych, osobowych), a także prawa spółdzielczego, turystycznego, bankowego oraz prawa konsumentów.

  • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESUSpołeczna odpowiedzialność biznesu, to stosowana w Kancelarii filozofia zarządzania biznesem, polegająca na świadczeniu pomocy prawnej w sposób pozwalający odpowiedzieć na oczekiwania wszystkich naszych Klientów z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb otaczającego nas środowiska naturalnego. Do kluczowych korzyści funkcjonowania w Kancelarii społecznej odpowiedzialności biznesu należy minimalizacja negatywnego wpływu Kancelarii na środowisko poprzez stosowanie rozwiązań technologicznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej, paliw, czy też efektywne i racjonalne wykorzystanie materiałów biurowych, co w ostateczności przyczynia się do redukcji kosztów mających wymierny wpływ na cenę świadczonej przez nas pomocy prawnej. Nasi Klienci oczekują od Kancelarii nie tylko tego, że weźmiemy odpowiedzialność za swoje działania, ale również tego, że wspólnie pomożemy w rozwiązywaniu istotnych problemów środowiska naturalnego.
  • CELE I GŁÓWNE WARTOŚCIZa główny cel stawiamy sobie utrzymanie wysokiej skuteczności podejmowanych działań prawnych, odpowiedzialne i profesjonalne podejście do spraw zleconych przez Klientów oraz zadowolenie naszych Kontrahentów. Cenimy również własny rozwój możliwy poprzez aktywne dążenie do podnoszenia zawodowych kwalifikacji i jakości świadczonych usług. W przypadkach daleko wykraczających poza wiedzę prawniczą oraz dotychczasowe doświadczenie współpracujemy z doradcami podatkowymi, tłumaczami oraz rzeczoznawcami. W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu radcy prawnego, uczciwości i poufności. O tym, iż cel jaki stawia sobie Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Mrozka jest w pełni realizowany świadczą referencje otrzymane od przedsiębiorców, z którymi najściślej współpracujemy.