Dla Klientów Indywidualnych

Dla Klientów Indywidualnych

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Mrozka prowadzi sprawy Klientów Indywidualnych, w szczególności w zakresie: Prawo cywilne windykacja należności (przedsądowa, sądowa) wraz z postępowaniem egzekucyjnym pozwy o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, odszkodowania i zadośćuczynienia związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, odpowiedzialność za długi małżonka, skarga pauliańska, ochrona dóbr osobistych, zwrot wywłaszczonej nieruchomości,… Czytaj dalej Dla Klientów Indywidualnych